Bekijk vragenCategorie: sekswaarom zijn soft skills belangrijk?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waarom zijn soft skills belangrijk?
1 Antwoorden
SolangeSolange answered 2 jaar ago
Soft skills zijn om een aantal redenen belangrijk. Ten eerste kunnen ze u helpen betere relaties op te bouwen met de mensen met wie u werkt. Goede communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden kunnen het gemakkelijker maken om met anderen samen te werken, conflicten op te lossen en uw punt duidelijk te maken. Ten tweede kunnen zachte vaardigheden u productiever maken. Tijdbeheer, organisatie en probleemoplossend vermogen kunnen u helpen dingen efficiënter voor elkaar te krijgen. En als u productief kunt werken, zult u waarschijnlijk betere resultaten zien - zowel wat betreft uw eigen prestaties als de successen van het team of de organisatie waarvan u deel uitmaakt. Ten slotte kunnen soft skills je helpen om je te onderscheiden van de massa.