Bekijk vragenCategorie: seksmag orale seks voor het huwelijk?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
mag orale seks voor het huwelijk?
2 Antwoorden
MariskaMariska answered 2 jaar ago
Dat hangt af van welke religie je aanhangt. Sommige godsdiensten zeggen dat orale seks voor het huwelijk is toegestaan, terwijl andere zeggen dat het niet is toegestaan.
JohannesJohannes answered 2 jaar ago
De Islam leert dat het huwelijk een heilig contract is tussen een man en een vrouw. Om dit contract geldig te laten zijn, moeten beide partijen ermee instemmen. Als het contract eenmaal is overeengekomen, is orale seks halal (toegestaan) tussen de man en de vrouw. Sommige moslims zijn echter van mening dat orale seks alleen is toegestaan als men vooraf een ablutie (rituele wassing) verricht. Anderen beweren dat zolang beide partijen schoon zijn en er geen uitwisseling van vloeistoffen plaatsvindt, orale seks is toegestaan. Islamitische geleerde Mufti Farooq Patel haalt voorbeelden aan uit de soennitische hadith waarin staat dat de mond moet worden gewassen na het verrichten van orale seks met de vrouw.